Satire : Tafunast n Numember

Satire : Tafunast n Numember


Mačči yiwet n ccetla n tfunast i yellan. Llant tid n wedrar, tid n uzaɣar, tella daɣen tfunast n igujilen! Tafunast n igujilen, mačči am tigi nniḍen. Nettat, yiwen yif iteẓẓeg ayefki, wayeḍ iteẓẓeg tamment. Maca tura dayen, tafunast n igujilen teqqur, igujilen nnernan, kkaten ddunit, tekkat-iten. Ḥekkun-d tamacahutt n tfunast-nsen, i wid mazal ḥemlen timucuha akken ad zzuznen laẓ


Wid-nni i tesgujjel tmurt n lbaṭel, wid-nni yettcerrigen tibratin n lvuṭ mi ara ten-id-temmekti ddula.

Igujilen ur nettaɣ idrimen n yimɣuhad imi jedd-nsen di lgerra nni n FFS i t-nɣan. Tura FFS dayen iɛya deg imudaɣ, ittu at uzniq i t-irefden, d tarikt n APN i yesseḥmuyen taxriṭ.

Tella tfunast itteẓgen lpitrul, tagi mazal ttnaɣen fell-as wid-nni inɣan arrac n tefsut, wid-nni ifkan afus, wid-nni i mazal ssawalen-d ar lvuṭ,.....Le RCD yugad ad s-tfat tmaẓẓagt, mačči d la manifestation ara ixdem di Tubirett, d tisenduqin n lvuṭ ara iḥseb 20 Avril d iteddun. C’est normal, yal yiwen deg-sen ibɣa ad tt-iẓẓeg ar lǧib-is.

Maca, ass mi ara teqqar ad inezzeh win ixaqen !! Ur yelli ara d-nernu, Ṭaher Ould-Amar, iḥkaten-id deg udlis nni ines “Tafunast itteẓgen lpitrul”.

Tella daɣen tfunast n Numember. Qqaren-as akka, acku di Numember kan i tetteẓeg. Yiwen yif itteẓeg abeḥri, wayeḍ tasusmi, ma d wayeḍ anɛam-sidi, yerna ad k-id-ternu asurdi. Xas di numember kan i tettili, mais mazal-itt tesseḍmaɛ wid-nni ittakren isebbaḍen di leǧwameɛ, akka ad affen acu ara lsen mi ara suɣen “one two tree.....”

Ma d Tanekra, jamais ad tettu amenzu n Numember. Mačči d tafunast i tettraǧu, dayen nniḍen meṛṛa i tt-yerḥan, .... yerna teẓra ad temlil les anciens, ad smektin talalit n Muḥya,... ahya ddin qessam !!

Tabwaṭ n la vache qui rit, iqcer n weɣrum, tabidunt n waman d isefra n Muḥya. Tanekra, thegga-d asefru ara d-tini:

Cubken-tt-id si mkul tama

Rran-aɣ akk tidima

Ulac win ara d-inefsen

Inɛel waldin yemmat-sen

Tekkan akk ar ddula

Ɣran irkel di tḥila

Ɣezzifit ifassen-nsen

Inɛel waldin yemmat-sen

Lukan di yecbiḥen kra

Wigi ur cbiḥen ara

Ala iɛebbaḍ ay deg-sen

Inɛel waldin yemmat-sen

Amek ihi ? idrimen llan

Ad ten-imneɛ Ṛebbi deg iɣeblan

Ufan-d anda ttfarasen

Inɛel waldin yemmat-sen

(..........)

 

Yerna tikelt-agi ad mlilen ar Bu Ṭbel nni!

 

Ssaɛid At Ṭeyyeb

Yefɣed ass 31-10-2016


Autre

Un nouveau site web pour le combat Kabyle

Γer amagrad-a

Societé

Taɣzut un village sans sources d'eau lance un appel de détresse

Γer amagrad-a

Societé

Appel aux dons et à la solidarité

Γer amagrad-a

Actualité

Les lycéens Kabyles sont aussi souverainistes

Γer amagrad-a

Culture

Construire des théâtres grecs en Kabylie. Par Ameziane Kezzar et Mohand Lounaci

Γer amagrad-a

Autre

Aider à rapatrier le coprs du défunt DOUBAL Mohand

Γer amagrad-a