Satire : Tewweḍ-iyi-d tebratt !!

Satire : Tewweḍ-iyi-d tebratt !!


Mi tt-ldiɣ ɣriɣ-tt ur umineɣ ara,.....à ddin uqabac, ahat d lviza! Yerna ur nudaɣ ara fell-as akken ad yi-t-id-aznen ! Ma teḥwaǧ-iyi tmurt n leqbayel acu ara xedmeɣ di tmura nniḍen?


Tabratt-agi s taɛrabt i tura, ahat d lviza ar tmurt n daɛic ? non plus,.....neɣ ahat d leɣlai yellan ? Ala mačči d leɣla, imi di tansa d nekk.

Ziɣ d iǧadarmiyen i tt-id-yuran, iban kan, ma mačči d netni anwa ara d-yaznen tabratt n slam s taɛrabt. Ziɣ mačči n slam, nwiɣ d tabratt n sma, enfin ! Aas i nɣan, i wten, i s-behban, tura ihda-ten-id ebbi, bɣan ad ssutren smauznen-aɣ-t-id di tebratin. Nekk ttxemmimeɣ, ittali-d deg-i “Le Printemps noir”, ttuɣaleɣ d aberkan seg wurrif. Ulac smaulac ! win ara isemen i win ineqqen deg warraw-is, kra ara yerun yid-s drus.

Mi sɛwdeɣ ɛecra tikal leqraya, fehmeɣ belli d la convocation. Atan ad i-yawin ar lebs imi d- ssufɣeɣ sin n wannayen nni nneɣ!

Ahat ttasmen imi netni d win akken kan sen-d-ǧǧan ierkiyen i mazal, yerna ittfuu d Aɣuru!

Mazal tt-id-sneqeɣ atan isawal-iyi-d Yanis, issawel-as-d Yusef, tessawel-as-d Racida, mi tezra akken Belɛid, ziɣ neṭṭf-d akk yiwet n tebratt. Ulac miḥyaf ar yiǧadarmiyen n leram mi ara yilin sdat wid ittnadin tilelli !

Tanekra, ur tumin ara mi tesla went-d tebratin. Amek akka? Arrac-nneɣ d udiqen, d ukyisen, ur ttkerricen ur xebcen, ad ten-awin iǧadarmiyen?

Tessawel-as i l’Ancien,... ulac, yugi ad iɛeddi. Terna tessawel-as i Umeɣnas kif, kif. Ziɣ ṣbenni i ten-refden deg Yiwaiyen.

Tanekra yufa-tt wul-is, ur irkid ara lxaer-is. Tessen l’Ancien, tessen Ameɣnas. Tekker, teǧǧa akken afenǧal-nni-ines n lqahwa d amnaef, tessew izeǧǧigen-is, .....Maca, i wakken ad ter acu yellan, tub ad d-tawi lexbar isṣṣean ar bu bel-nni.

Said At Teyyeb

Yefɣed ass 20-11-2016


Autre

Un nouveau site web pour le combat Kabyle

Γer amagrad-a

Societé

Taɣzut un village sans sources d'eau lance un appel de détresse

Γer amagrad-a

Societé

Appel aux dons et à la solidarité

Γer amagrad-a

Actualité

Les lycéens Kabyles sont aussi souverainistes

Γer amagrad-a

Culture

Construire des théâtres grecs en Kabylie. Par Ameziane Kezzar et Mohand Lounaci

Γer amagrad-a

Autre

Aider à rapatrier le coprs du défunt DOUBAL Mohand

Γer amagrad-a