Idles : Zzenzla  18-06-2016

D rrebɛa n tɛeccit. D ass n Lǧemɛa. Iṭa-ayyi d Qessam n Larzaq. Tiqcicin d lwacul teccef-asen akk imma-tsen. Tura attan tessendaw tafeqlujt n yiɣi g umnar n tebburt-ihenna. Γer tama-s, mmi-s amecṭuḥ ittḥessis i ssut n yiɣi.
D ameḥruc! Issen sslaḥ-is. Irra iman-is igen, netta atan ittraju ad as-tefk imma-s takemmict tamezwarut n ddhan. Tislit-ayyi meskint segmi d-tekker f tiṭṭ n lefjer ur teḥbis. Yal Lǧemɛa akka i s-tṭerru meskint. Astaɛfu ur s-d-ittsiḥ. Meɛna, ɣa... Γer


Littérature : Amsebrid: Tullist seg wedlis "Izlan n yiḍ"   08-10-2015

Tullist-agi tettwakkes-d deg udlis i d-yessufeɣ Irnaten Murad aseggas 2015 di teẓrigin Lulu.com (Qrib ad d-yeffeɣ wedlis-agi di tmurt). Ḥesbet-tt d laɛnaya i tira n tqbaylit.
Amsebrid Aṭas iwumi yekkes lḥif isem!   Yal tikkelt mi ara ad d-ɛeddiɣ seg ubrid ufella, ad t-id-afeɣ yeqqim sdat n yiwet akken-nni n tḥanut. Aḥerrek ur ittḥerrik ara, ad tɣileḍ d aqejmur n tasaft i isers bab n tḥanut-nni dina! Ma yella tmuqleḍ s udem-is, ma yella tesneqdeḍ mliḥ ad twa... Γer


Idles : Yenna umusaw Ɣandi  12-08-2015

Amaḍal akken ma yella yessen Mahatma Ɣandi, argaz-nni i d-nejren abrid n tmunent i tmurt n Lhend deg useggas n 1947,iḥarra-d azarug war idammen mgal n tmurt n Langliz xas akken agdud n Lhend deg akud-nni qrib amelyar, maca azemni iɣunza ṭtrad.
Ɣandi ur yell ara kan d asarti  maca d win yefkan azal i yiman, d win yeɣran tudert  s telqay d win izeggiren allaɣ uqbel tigawt,armi yuɣal d azamul n talwit.Deg ayen  yenna d wayen yura ad yeqqim d agarruj i talsa , timsirin t t... Γer


Idles : Tiririt unaẓur i yicenga n tjaddit  07-08-2015

Daḥmani Belɛid anaẓur aqdim n tezlitt tazwawt, yesduklen timaɣnest d usefru ilmend n yedles azwaw/amaziɣ i wakken ad yennarni u taqbaylit ad tili am,neɣ tif tutlayin nniḍen
yuɣal-d deg uḍebsi-agi ines anegaru imi yefka azwel " lahlak n tayri-w" ɣef icenga n kra yesɛan assaɣ taqbaylit, anda id d-yewwt s leqsaḥ ɣef wid yetthuddun di tutlayt d yidles i d-izegren acḥal d taɣerma ,acḥal d ṭrad mgal inekcumen am irumyen neɣ iwendalen maca ur tt-yuɣ kra teqqim d nettat i d n... Γer


Idles : tiɣri i usenfar (projet) : l´opéra s teqbaylit   14-07-2015

yessawel-d mass Sɛid At-Mɛemmer; d amaru, d amedyaz, amsuɣel aqbayli yettidir deg tmurt n Lalman, ɣur-s ddeqs n yidlisen n teqbaylit.yessawel-d i yiqbayliyen , i yikabaren n tsertit iqbayliyen, i yimussuyen, tiddukliwin tidelsani d wid akk i iqeddcen ɣef tmaziɣt d teqbaylit, h-t-an yizen(message)-is
HCA, RCD, FFS, GPK, CMA, Tidukliwin tidelsanin akken ma llant, icennayen n teqbaylit tt-iḥemmlen yesεan tadrimt, imerkantiyen, aggagen izemren ad xedmen kra, wid yesεan imurar... Γer